Tallinna Käsitöömess Tallinna Lauluväljakul 15. - 17. aprill on edasi lükatud. Järgmise toimumisaja anname teada peatselt. Tallinna Virtuaal Käsitöömess toimub www.tallinnakäsitöömess.ee ja https://www.facebook.com/Tallinnakasitoomess.

logo

Uudised

Tallinna Käsitöömessi Liikmete Üldkoosoleku Kokkukutsumise Teade

01.12.2020

Toimumise aeg: 14.12.2020 kell 9:00
Toimumise koht: Katusepapi 11 Tallinn
 

 

Tallinna Käsitöömess MTÜ (Registrikood 80378178) Juhatus kutsub kokku Tallinna Käsitöömessi Üldkoosoluku.
 

Toimumise aeg: 14.12.2020 kell 9:00
Toimumise koht: Katusepapi 11 Tallinn

Üldkoosoleku päevakord:

7.1.6 Messi kui MTÜ tegevuse ühinemise otsustamine
 

Tallinna Käsitöömess MTÜ (TK) ja Eesti Suveniiride Müüjate ja Tootjate Liit MTÜ (SMTL) Juhatused teevad ettepaneku:
 

Tegevuste ühendamisteks tingimustel:
TK igal liikmel on STML-ga ühinemisel samad õigused mis TK-s:
4.1. TK liikmeks astuda sooviv isik esitab TK-le avalduse
4.2. TK juhatus otsustab TK liikmeks vastuvõtmisele lisaks ka SMTL-iga liitumise
6.1.1 Iga Messi liige saab osaleda TK ja SMTL-i tegevuses hääleõigusega
7.3. Igal Messi liikmel on TK-s ja SMTL-is üks hääl


Ühinemisega seoses hakkab SMTL juhatusse kuuluma TK juhatuse liige.
Mõlemad organisatsioonid säilitavad oma iseseisvuse ja põhikirjajärgse tegevuse

 
Teate avaldamise aeg: 07.12.2020
Teate avaldaja: Tallinna Käsitöömess MTÜ Juhatus

 

7.4. Messi liikmete koosoleku kokkukutsumise teade avaldatakse Messi kodulehel vähemalt 7 (seitse) päeva enne koosoleku toimumist. Kutses märgitakse koosoleku toimumise aeg, koht ning päevakord

 

Lugupidamisega

Tallinna Käsitöömess MTÜ

Katusepapi 11

11412 Tallinn

 

>>
Üldkoosoleku protokoll ühinemisest