Tallinna Käsitöömess Tallinna Lauluväljakul 15. - 17. aprill on edasi lükatud. Järgmise toimumisaja anname teada peatselt. Tallinna Virtuaal Käsitöömess toimub www.tallinnakäsitöömess.ee ja https://www.facebook.com/Tallinnakasitoomess.

logo

Uudised

AVALIK KIRI: Majandusele suunatud kriisitoetusest

11.07.2020

Teeme ettepaneku teha uus eraldi toetusmeede käsitöövaldkonnas tegutsevate isikute toetuseks, sest kõigil nende raskustel on selgelt tuvastatav seos kriisiga.
 

Turismisektorile suunatud toetuste saajate hulgast puudusid suveniirimüüjad-tootjad ja käsitööettevõtjad. Majandus-ja Kommunikatsiooniministeeriumi sõnul jagati toetusi ainult turismile otseselt omastele majandusharudele ja ülalloetletud ettevõtjad puudusid toetuste saajate hulgast toetusmeetmete vahendite piiratuse tõttu.

 

Kultuuri- ja spordivaldkonna kriisipaketist toetuste saajate hulgast puudusid käsitöö- organisatsioonid -ettevõtjad ja -ürituste korraldajad. Kultuuriministeeriumi sõnul toetati eelkõige kultuurivaldkonna riigiasutusi.

 

06.07.2020 Tallinna vanalinnenamus suveniiripoode on suletud. Suletud poodidest enamus enam ei avagi. Järgijäänud poed töötavad vaid nädalavahetustel. On aasta kõige kuumem suvekuu, vanalinn on alati rahvast täis, hetkel on linnas vaid üksikud turistid. Müüki pole, raha ja lootust, et jätkata jääb järjest vähemaks.
06.07.2020 Suveniiride- ja käsitöötootjad. Tellimusi pole, tööd ei ole, enamus töölepinguid on lõpetatud. Firmad tüürivad pankrotti.
06.07.2020 käsitöölaatade ja -messide korraldajad. On suurürituste hooaeg, kehtivad piirangud ei võimalda aga rahvakogunemisi. Neid ei ole ka kellelegi korraldada, kauplejad ja kliendid on ärahirmutatud, turiste pole.


Kultuuriministeeriumi ülesanne on tagada rahvakultuuri väärtustamine, hoidmine, arendamine ja jätkusuutlikkus. Rahvakultuuri valdkondadeks on muuseas:
* rahvuslik käsitöö
* rahvuslik harrastustegevus
* avalikud rahvakultuurisündmused
* rahvakultuurialane koolitus ja täiendõpe


kriisipaketist toetuste saajad olid:

* muuseumid ja teatrid
* muusika- ja filmivaldkond
* spordivaldkond
* kujutav kunst ja disain
* loovisikud, koori- ja tantsujuhid


Majandus-ja Kommunikatsiooniministeeriumi sõnul on turismile otseselt omased majandusharud:
 * külastuskeskused ja muuseumid
 * elamus ja aktiivse puhkuse pakkujad
 * toitlustusettevõted
 * majutusettevõtted
 * reisiettevõtted

 

Kuidas on toitlustus, muuseumid, aktiivne puhkus otseselt turimiga seotud, suveniirimüüjad aga mitte?
Kas eestis on kultuur riigistatud, et toetatakse vaid riigi osalusega isikuid? Kui mõistlik on eesti kaasaja suurimas majanduskriisis jagada toetusi eelkõige muuseumitele?


Kõik ülaltoodud nimekirjas toetust saanud ettevõtted tegutsevad pigem kohalike meelelahutuse, -vabaaja veetmise ning siseturismi alal (erandina hotellid). Välisturistidega ei ole nad seotud.


• Kui piirid 13 märtsil 2020 suleti siis suveniiripoodide majandustegevus seiskus.
• Kui käsitöölaadad ja -messid 13 märtsil 2020 keelati, siis nende korraldajate majandustegevus seiskus.
• Kui suveniiripoodide ja käsitöölaatade majandustegevus 13 märtil seiskus, kaotasid oma töö ja sissetuleku ka kõik suveniiri- ja käsitöötootjad.


Valitsus kehtestas 12 märtsil eriolukorra ja lubas majandust toetada. Poliitika, mille järgi otsustati, kellele kui palju anda on ebaõiglane ja ühiskonda lõhestav.
Terviseameti sõnul said kõik (kriisi tekitanud) viiruses kannatajad meditsiinilist abi.
Majanduskriisis on aga abi valikuline, miks? Kas meditsiinis oleks aksepteeritav, et me Jürit ja Marit aitame, Jaani ja Juhanit mitte? Kus on võrdne kohtlemine? Mille alusel tehti eelistused? Miks kriisiabi ei ole majanduslik aga on poliitiline?
EAS on oma tegevuses näidanud üles soovimatust toetusi üldse jagada, tegevus, mis on olnud pigem pahatahtlik, kui abistav, frustreeriv, kui kriisiolukorda sobiv.
Kui ametnikud ei saa hakkama, siis nad kaotavad töö. Kui poliitikud ei tule toime, siis neid enam ei valita, kas poliitikud ei peaks praegu oma valijatele mõtlema?

 

Käsitöö- ja meenetootjad ei kuulu majanduse peavoolu. Turismisektor on võimaldanud sellel tugevalt rahvuslike tratsioonidega majandusalal ennast ära toita ja tervikuna elama jääda.

Ärgem unustagem, et kõik suveniiripoed, olenemata asukohast või omaniku rahvusest, müüvad enamuses ainult eesti käsitööd ja eestis toodetud suveniire.

Põhjamaades on kohalikud vastavasisulised väiketootjad väljasurnud. Kas peaks ka Eestis käsitöö välja surema? Kui palju meil üldse on vaja kohalikku? keelt, kultuuri, rahvast, majandust?


Kui oli poliitiline otsus majandus seisma panna, siis on samuti poliitiline otsus seiskunud majandus jälle käivitada!


Suveniirimüüjad, eriti Tallinnas ja Virumaal on mitteeestlased.
Neid on tuhandeid kes juba on oma töö kaotanud ja kümneid tuhandeid lisaks kes töötasid madalapalgalistel töökohtadel mida enam ei ole. Kui suur hulk mitteeestlasi peaks korraga vaesuma, et see mõjuks Eesti turvalisusele? Mis piirini me laseme nende lojaalsusel ja usaldusel eesti riigi ja juhtide vastu väheneda, et kriis ei võimenduks?
Inimesed kelle töölepingud on lõpetatud ja kes on saanud lõpparved või koondamishüvitised peavad ehk mõne kuu vastu, aga vaesem ja vähem kindlustatud elanikkond kes töötasid muu kui töölepingu alusel ja kaotasid päeva pealt töö ja sissetuleku. Kui töökohti tagasi tekkima ei hakka, kui ettevõtted on pankrotistunud, mis saab siis? Kas inimesed peaks tulema tänavale, et õiglust nõuda?

 

Riigil on seadusega pandud kohustus kohelda isikuid võrdõiguslikult, hoida ära sotsiaalsed pinged, seista välis- ja siseturvalisuse eest, hoida kultuuri ja traditsioone.
Kriisides selgub, kes me tegelikult oleme. Tegelikult on Eesti valitsus käitunud nagu halb isa, kes ühte poega hoiab, teist aga mitte.


Teen ettepaneku teha uus eraldi toetusmeede käsitöövaldkonnas tegutsevate isikute toetuseks: meenete-, käsitöö- ja suveniirimüüjatele, neid tootvatele isikutele ja käsitööd populariseerivate ürituste korraldajatele, sest kõigil nende raskustel on selgelt tuvastatav seos kriisiga.
Mõistvale suhtumisele lootes!Lugupidamisega
Madis Medri
Meened OÜ  - 691 suveniirimüüja nimel
Tallinna Käsitöömess MTÜ - 324 käsitööettevõtja nimel
Juhataja

 

Adressaadid:

Majandus-ja Kommunikatsiooniministeerium                                                       
Eesti Keskerakond
Sotsiaalministeerium                                                                      
Sotsiaaldemokraatlik Erakond                                                            
Eesti Reformierakond
Siseministeerium
Majanduskomisjon
Kultuuriministeerium                                                           
Erakond Isamaa ja Res Publica Liit
AS Äripäev
Tallinna Linnavalitsus
AS Postimees Grupp
Ettevõtluse Arendamise Sihtasutus (EAS)                                     
Ekspress Meedia AS                
Euroopa Komisjoni esindus Eestis                                     
MK Estonia                                                                                                                     
Eesti Rahvusringhääling                                                                                     
Presidendi kantselei                                                                                                               
AS All Media Eesti
Vabariigi Valitsus                                                                                                          
Rus.delfi.ee
Riigikogu                                                                                                                              
Rus.postimees.ee
Õiguskantsler                                                                                             
Eesti Kaubandus-Tööstuskoda
Riigikontroll
EVEA